Frank Tierens

Wie is Frank ?

Geboren in Ukkel en opgegroeid in de stad. Naar de Koekelberg verhuisd en nu woon ik al 12 jaar in de Vrijheidslaan. Ik geloof in een betere stad en wil mijn optimisme en liefde voor de stad hiervoor gebruiken. Minder doorstroom van auto’s, meer stedelijke culturele openheid in Koekelberg en meer samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen. Als Ingenieur en filmmaker hou ik het graag praktisch in de voorstellen.

Mijn plan voor Koekelberg:

Mobiliteit: Koekelberg kan zich beter en sterker opstellen op stedelijk niveau en moet daarin durven de kant kiezen van de zwakke weggebruiker. Doorgaand verkeer moet nog verminderen ten voordele van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Elisabethpark: De evenementen in het park moeten vooral gepromoot worden met een grootstedelijke culturele uitstraling. Het park ligt, samen met het warandepark, vlakbij het centrum van Brussel. Enkel zo kan het Elisabethpark opnieuw een goed imago krijgen en dit zal uiteindelijk ten voordele zijn van alle bewoners. Ik bedoel niet enkel cultuur met de grote C maar wel cultuur met een betere uitstraling en in samenwerking met grootstedelijke actoren. Bar Elisa is een voorbeeld.

Netheid: Koekelberg is niet de slechtste leerling van de stad maar het kan beter. Ik wil de weekend-bezoekers, die heel welkom zijn, duidelijk maken dat je GEEN VUILIGHEID achterlaat. Desnoods met boetes als het kan.

Veiligheid: Koekelberg zou zijn rol als kleine gemeente kunnen gebruiken om een nog betere samenwerking in de politiezones te verwezenlijken.

En nog wat extra:

  • Ik had graag een meer op mensenmaat project gezien op de oude Kub -site met minder hoge appartementen, grotere appartementen en vooral een mooiere architectuur die de wijk niet in twee zal splijten.
  • Ik zou graag de Koffieboon fontein op Simonis in het Park zien staan zodat de bewoners er van kunnen genieten en niet de autos zoals nu.
  • Geen extra appartementen in de basilieklaan bouwen maar het parkje behouden.
  • Het chocolade museum een plaats geven in de Brussel en dan evalueren<;
  • De handelaars op Simonis ondersteunen om van het plein een waardig en mooi plein te maken waar het aangenaam winkelen is

En nog meer…

Qui est Frank?

Frank est né à Uccle et a grandi en ville. Il s’est installé à l’Avenue de la Liberté à Koekelberg il y a 12 ans. Il croit en une ville meilleure et veut transmettre son optimisme et son amour pour la ville. Pour Koekelberg, il voudrait moins de circulation automobile, plus d’ouverture culturelle et plus de collaboration entre les différentes communautés. En tant qu’ingénieur et producteur de film, il voudrait concrétiser ses idées.

Mon plan pour Koekelberg:

Mobilité : Koekelberg peut agir mieux et plus fort à son niveau, en osant défendre les usagers faibles. Le trafic de transit doit diminuer au profit des piétons, des vélos et des transports en commun.

Parc Elisabeth : il faut promouvoir des évènements culturels d’envergure régionale.  Le parc Elisabeth est situé, tout comme le parc de la Warande, tout près du centre de Bruxelles. Grâce à des évènements culturels de qualité, le parc peut redorer son image, au profit de tous les habitants. Il ne s’agit pas seulement de culture avec un grand C mais aussi de culture avec un meilleur rayonnement et en collaboration avec tous les acteurs régionaux. Le bar Elisa est un bon exemple.

Propreté : Koekelberg n’est pas le pire élève de la région bruxelloise mais peut mieux faire. Il faut clairement faire comprendre aux promeneurs du parc, qui sont par ailleurs les bienvenus, qu’aucun déchet ne peut être abandonné. Si nécessaire, il faut sanctionner avec des amendes.

Sécurité: Koekelberg devrait pouvoir jouer son rôle de petite commune pour atteindre une meilleure collaboration des zones de polices.

Et en extra :

  • Personnellement, j’aurais aimé voir se développer un projet à taille humaine sur l’ancien site de la KUB, avec des immeubles moins hauts, des appartements plus grand et une architecture plus ambitieuse qui ne coupe pas le quartier en deux.
  • J’aimerais aussi que la fontaine de fève de café soit déplacée du rond-point Simonis vers le parc, afin que les habitants puissent en profiter, et non pas les voitures comme c’est le cas actuellement.
  • A l’avenue de la Basilique, il faut maintenir le parc et non pas construire de nouveaux appartements.
  • Il faut donner une place au musée du chocolat dans Bruxelles, et ensuite évaluer.
  • Soutenir les commerçants de la Place Simonis pour en faire une belle place conviviale où il est agréable de faire ses courses et boire un verre.

Et bien plus encore…

Share This