Annick De Keyzer

Annick, maman de 3 adolescents, habite Koekelberg depuis plus de 20 ans.
Son engagement en politique est récente, et c’est tout naturellement vers Ecolo-Groen qu’elle s’est tournée parce que ce parti correspond à ses valeurs. Annick veut promouvoir :

– la mise en oeuvre de moyens supplémentaires dans l’enseignement communal pour former les citoyens de demain. Il faudrait un investissement massif dans l’enseignement communal, notamment dans la remédiation et dans le soutien scolaire, pour que tous les élèves aient une chance de devenir des adultes épanouis.

– la promotion d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement, en favorisant le cheminement des cyclistes et des piétons dans les aménagements de l’espace public, ce qui est encore trop peu le cas

– la transparence dans la gestion communale, où Koekelberg peut certainement s’améliorer

Annick, moeder van 3 tieners, woont in Koekelberg sinds meer dan 20 jaar.  Haar politiek engagement is vrij recent en zij heeft natuurlijk Ecolo-groen gekozen omdat deze partij dichtst bij haar waarden zit.  Annick wilt graag strijden voor:

– bijkomende middelen voor het gemeentelijk onderwijs, dat de burgers van morgen opvoed. Er moet massaal in het gemeentelijk onderwijs geinvesteerd worden, onder andere in de pedagogische ondersteuning van de zwakste leerlingen zodat iedereen een kans krijgt om zich te ontplooien

– een milieuvriendelijker mobiliteit, waar plaats wordt gemaakt voor fietsers en voetgangers in de openbare ruimte, wat er vandaag te weinig gebeurt

– meer transparentie in het gemeentelijk bestuur. Koekelberg kan op dit vlak zeker beter doen

Share This