Anne Tyssaen

Anne Tyssaen est actuellement conseillère communale pour Ecolo-Groen à Koekelberg.  Depuis longtemps, elle est engagée chez Ecolo; elle va continuer à militer car il y a encore plein de combats à mener pour améliorer la qualité de vie de tous les habitants à Koekelberg.

Ce qui est prioritaire à ses yeux, c’est tout ce qui concerne les jeunes (leur formation, leur futur emploi et leurs loisirs), la solidarité et l’aide aux personnes fragilisées ainsi que les espaces verts pour se détendre et les coins verts pour composter.

Elle s’engage à être porteuse des projets des citoyens qui auront envie, comme elle, de faire de Koekelberg une commune plus belle, plus verte, plus équipée, moins polluée et qui réponde aux besoins des habitants.

Anne Tyssaen is momenteel gemeenteraadslid voor Ecolo-Groen in Koekelberg.  Ze zet zich reeds lang in voor Ecolo en zal dit ook blijven doen om de levenskwaliteit van alle Koekelbergenaren te verbeteren.

Volgens Anne is het belangrijk om aandacht te hebben voor de jeugd: hun opleiding, hun toekomstig werk, hun hobbies. Ook solidariteit en hulp aan personen in moeilijkheden is prioriteit voor haar, net als meer groene ruimte om zich te ontspannen of voor moestuinen en compostprojecten.

Ze engageert zich om burgerprojecten maximaal te ondersteunen en aan te moedigen, omdat deze, net zoals zij, van Koekelberg een mooiere, groenere, gezondere en fijnere gemeente willen maken en beantwoorden aan de echte nood van haar bewoners.

Share This