Marie Bijnens

Comme beaucoup de membres de Groen, Marie n’est pas seulement active en politique mais sur différents fronts. Dans son travail chez Oxfam Solidarité, elle combat les inégalités. En dehors de son travail, elle aime faire ses propres produits, organise des workshops sur la récupération et réalise des meubles.  Avec ses deux enfants, elle roule à vélo et se promène tous les jours à Koekelberg, soit en direction de l’agréable crèche communale de la rue Schmitz, soit en direction de l’école UNESCO dans l’avenue de la Basilique. Elle constate d’ailleurs que trop peu de choses bouge concernant la sécurité routière des cyclistes et des piétons.

La voiture est toujours reine à Koekelberg, malgré les belles promesses dans la déclaration de politique 2012-2018. Les passages pour piétons sont souvent trop larges et non sécurisés. Les pistes cyclables et les rues cyclables ne sont clairement pas une priorité.  Les voitures roulent toujours trop vite à travers les voiries locales et à pein quelques  unes des 51 rues communes ont entre temps été équipées avec les ralentisseurs de vitesse promis.

Le choix de Marie pour se mettre candidate sur la liste Ecolo-Groen, découle de son engagement pour la qualité de l’air. Suite aux actions dans l’école de ses enfants, elle constate que la plupart des parents sont prêts à utiliser un moyen de transport actif dans l’intérêt de la santé de leurs enfants.  Mais elle constate aussi malheureusement que la majorité communale actuelle ne veut pas suivre cette tendance et rejette les propositions des parents pour améliorer la qualité de l’aire autour de l’école.

Pour Marie, c’en est trop. Comme la majorité communale ne veut pas entendre les parents de Koekelberg et penser à la santé de leurs enfants, il est temps de changer de majorité.  Marie espère avec une place élue de mettre à l’agenda la mobilité et la qualité de l’air pour créer un environnement sain, agréable et sûre pour tous les habitants.

Zoals zovele doeners bij Groen, is Marie niet enkel bezig met politiek maar een bezige bij op verschillende fronten.  In haar job bij Oxfam Solidariteit draagt ze haar steentje bij in de strijd tegen ongelijkheid, naast haar job is ze in de weer met tal van andere activiteiten.  Ze houdt ervan om zelf productjes te maken, organiseert workshops rond ontspullen en ontwerpt meubels.  Met haar twee kinderen fietst en wandelt ze dagelijks door Koekelberg, ofwel richting de gezellige gemeentelijke crèche, ofwel richting de UNESCO-school.  Ze stelt echter vast dat er weinig tot niets beweegt wanneer het op verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers aankomt.

De auto is koning in Koekelberg en ondanks enkele mooie beloftes in de beleidsverklaring 2012-2018 is er nauwelijks iets gebeurd wat dit betreft.  Oversteekplaatsen zijn vaak te breed en onveilig en fietspaden of andere veilige oplossingen voor fietsers zoals fietsstraten zijn duidelijk geen prioriteit.  Daarenboven vliegen de auto’s door de lokale wegen en heeft slechts een paar van de 51 straten ondertussen beloofde verkeersremmers gekregen.

Marie’s keuze om zich kandidaat te stellen voor Ecolo-Groen vloeide voort uit haar engagement rond luchtkwaliteit.  Dankzij de schoolacties stelde ze vast dat er bij de meeste ouders een grote bereidheid is om actieve, niet-vervuilende vervoersmiddelen te gebruiken in het belang van de gezondheid van de kinderen.  Maar ze stelde helaas ook vast dat het huidig gemeentebestuur deze tendens niet wilt volgen en voorstellen van de ouders naast zich neerlegt.

Voor Marie was de maat vol. Als het gemeentebestuur geen gehoor wilt geven aan de Koekelbergse ouders en niet denkt aan de gezondheid van onze Koekelbergse kinderen, dan is het tijd om van bestuur te veranderen.  Marie hoopt met een verkozen plaats een aanspreekpunt te worden voor alles dat met mobiliteit en luchtkwaliteit te maken heeft, om op die manier een gezonde, aangename en veilige leefomgeving te creëren voor alle Koekelbergenaren.

Share This