Emploi

Se former, travailler, entreprendre

30% de chômage chez les jeunes! C’est trop! Une politique active de formation et de mise à l’emploi des jeunes doit être mise en œuvre. L’insertion de clauses dans les marchés publics permettrait aux jeunes Koekelbergeois d’être admis en stage pour leur permettre d’acquérir une expérience de terrain.

Nous constatons que:

 • 36% des élèves ont un retard scolaire d’au moins un an dans l’enseignement primaire. Le décrochage scolaire est une des principales causes du manque de formation des jeunes Koekelbergeois et de leur difficulté à trouver un emploi.
 • Economie de proximité : beaucoup de rez-de-chaussée commerciaux dans la rue de l’Eglise Ste-Anne sont abandonnés.
 • Des politiques régionales existent au niveau des alliances emploi-environnement, mais Koekelberg reste trop souvent en dehors des appels à projet régionaux.

« Difficile de décrocher un boulot quand on est jeune, quand on n’a pas plein de diplômes, et qu’on est d’origine étrangère. » Said, Koekelberg

La position d’Ecolo-Groen:

La commune possède un potentiel appréciable en matière de promotion et de création d’emploi. Une attention accrue portée à l’accueil extrascolaire et une meilleure concertation entre les jeunes, les enseignants et les parents peuvent aider dans la lutte contre le décrochage scolaire. Ecolo et Groen veulent stimuler l’entreprenariat des jeunes en les aidant à créer leur propre travail en les accompagnant dans les démarches administratives et la réalisation d’un business plan.

Ecolo et Groen proposent:

 • Organiser des actions de type « Une entreprise, un emploi », lieu de rencontre entre les entreprises situées sur le territoire de la commune et les jeunes à la recherche d’un emploi.
 • Etre à l’écoute des besoins des habitants et des comités de quartier et développer des emplois qui y répondent (commerces de proximité, service d’aide aux personnes, formation français langue étrangère, …).
 • Favoriser l’économie koekelbergeoise via la création d’une monnaie locale, valable dans les commerces situés à Koekelberg. Valoriser les réseaux d’échange.
 • La commune, par son département des ressources humaines, sera proactive en matière de création de nouveaux emplois, et donnera l’exemple en matière de diversité et de non-discrimination à l’embauche.

 

Werken

Over opleiding, jobs en economie

30% jeugdwerkloosheid, dat is erover! Er moet dringend werk gemaakt worden van een actief opleidings- en tewerkstellings-beleid. Speciale clausules bij openbare aanbestedingen kunnen onze jongeren aan een stageplaats helpen, en hen zo een eerste werkervaring bezorgen.

Wat we dagelijks rondom ons zien:

 • 36% van de leerlingen in de lagere school hebben al minstens een jaar moeten overdoen. Schoolmoeheid is een van de hoofdoorzaken van het gebrek aan opleiding bij onze jongeren, wat hen niet helpt bij het vinden van een job.
 • Lokale economie: heel wat handelszaken langs de Sint-Annakerkstraat liggen er verlaten bij.
 • Er bestaan ambitieuze gewestelijke actieplannen op het gebied van tewerkstelling, zoals de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu. Helaas blijft Koekelberg te vaak aan de zijlijn staan.

« Moeilijk om hier aan de bak te komen als je jong bent, niet over het juiste diploma beschikt en van vreemde afkomst bent. » Said, Koekelberg

Waar Groen en Ecolo voor staan:

Om te beginnen moeten we de strijd aangaan met de schooluitval. Een verhoogde aandacht voor de naschoolse opvang en een betere samenwerking tussen de jongeren, de scholen en de ouders zijn hiervoor onmisbaar. Daarnaast willen Groen en Ecolo het ondernemerschap stimuleren door jongeren te begeleiden bij het opstarten van hun eigen zaak en te helpen bij de administratieve rompslomp die hiermee gepaard gaat.

Groen en Ecolo stellen voor:

 • We houden de vinger aan de pols bij de bewoners, wijkcomités en handelaars en gaan op zoek naar handelaars die passende diensten aanbieden (buurtwinkels, huishoudhulp, taalopleidingen, …).
 • Onder het motto “Achter elk bedrijf schuilt een waaier aan jobs” organiseren we ontmoetingen tussen onze bedrijven en onze jongeren.
 • We zetten een lokale ruilkring op binnen de Koekelbergse economie. Het ruilen van occasionele prestaties waardeert de talenten en kwaliteiten van alle mensen.
 • De gemeente moet via haar eigen personeelsbeleid kansen scheppen voor moeilijk bemiddelbare werkzoekenden en het voorbeeld geven op vlak van diversiteit, uitgroeibanen, een anti-discriminatiepact.

 

Share This